Visie


Bouwbedrijf Oonk b.v. is een jong en dynamisch bouwbedrijf, die gebruik
maakt van een jarenlange ervaring in haar bedrijfstak, waarbij met name
zeer toekomstgericht wordt gedacht.

Bouwbedrijf Oonk b.v. is een uitvoerend bouwbedrijf in zowel woning-,
utiliteitsbouw, bedrijfshuisvesting als de agrarische bouw.
Binnen ons bedrijf bestaat veel ervaring met, nieuwbouw, verbouw en uitbreiding,
renovatie, groot onderhoud, restauratie-, service/onderhoud en klantenwerk.
Bij de uitvoering van de projecten wordt rekening gehouden met de modernste

bouwsystemen, bij al onze activiteiten staat kwaliteit,
alsmede u als klant vanzelfsprekend voorop.

Bouwbedrijf Oonk b.v. beschikt over een vaste kern van goed opgeleid
personeel, scholing binnen ons bedrijf vinden wij erg belangrijk.
Steeds meer worden wij bij onze projecten al in een vroeg stadium betrokken,

zodat bouwmethodiek, uitvoeringswijze, tijd, kwaliteit en zeker de kosten
optimaal tot zijn recht kunnen komen.

Toekomstgericht!, voortdurend anticiperen wij op toekomstgerichte
veranderingen en behoeften zeker als het gaat om huisvestingsvormen.
Onderzoek en ontwikkeling is hiervoor onze basis, veranderingen in de

markt, regelgeving, maar zeker ook uw wensen en behoeften zijn voor
ons een bron voor innovatie en creativiteit.

All rights reserved © 2011 Olst Data Design - Disclaimer - Finstral rallyteam